Werkwijze

Mijn werkzaamheden zijn globaal in 4 fasen in te delen. Per project kunnen we bekijken welke werkzaamheden of fasen precies nodig zijn.

Fase 1. Haalbaarheidsstudie
Fase 2. Ontwerp
Fase 3. Bouwkundige tekeningen/ aanvraag omgevingsvergunning
Fase 4. Bouwbegeleiding

Fase 1. Haalbaarheidsstudie
In deze fase bekijken we uw wensen gelet op het budget, de mogelijkheden van het perceel en/of woning c.q. gebouw en de regels in het bestemmingsplan. Soms komt het voor dat wensen niet passen binnen de regels in het bestemmingsplan. Dan kunnen we in overleg gaan met de gemeente of zoeken naar een alternatief.

Fase 2. Ontwerp
Een belangrijke fase waarin het plan in grote lijnen wordt bepaald. Plattegronden, aanzichten doorsneden en principe details worden op papier gezet. Afmetingen, materialen en kleuren worden gekozen. Het ontwerp wordt indien nodig voorgelegd aan de gemeente voor toetsing aan het bestemmingsplan en welstand, een zogenaamde informatieve aanvraag.

Fase 3. Bouwtekeningen/ aanvraag omgevingsvergunning
Het ontwerpplan wordt verder uitgewerkt in bouwtekeningen. Alle technische zaken worden gedetailleerd op papier gezet. Eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en energiezuinigheid worden verwerkt in het plan. Hiermee is door mij in eerdere fase al rekening gehouden.

Afhankelijk van het soort project worden ook de nodige berekeningen en rapporten gemaakt. Te denken aan constructie, bouwbesluit, daglicht, ventilatie, energiezuinigheid, bodemonderzoek e.d. Per project wordt bekeken wat nodig is.

Als alle stukken gereed zijn bespreek ik deze met u. En na uw goedkeuring verzorg ik de gehele indiening van de aanvraag bij de gemeente.

Wanneer alle stukken gereed zijn kunnen deze gebruikt worden voor offerte aanvraag bij de aannemer(s). Dit kan mooi gelijk lopen met de tijd die de gemeente nodig heeft om de vergunning uit te schrijven zodat spoedig met de start van de bouw kan worden begonnen.

Fase 4. Bouwbegeleiding
De bouw is gestart. Alle energie uit het voortraject betaalt zich tijdens de bouw terug. Door juiste en duidelijke tekeningen kan de aannemer vlot en goed vooruit.Ook tijdens de bouw kunt u een beroep op mij doen om te laten controleren of de bouw conform de gemaakte afspraken wordt uitgevoerd.

Heeft u bouwplannen? Dan hoor ik graag van u.